شیر فشار شکن

شیر فشار شکن   Pressure Reducer

شیر کنترل فشار  Pressure Control

شیر اطمینان  Relief valve

نام آن را هر چه بگذاریم یک وظیفه مشخص را در سیستم لوله کشی بازی می کند. شیر فشار شکن موظف است در مواردی که فشار کار از حدی بالاتر برود آن را کنترل کند. این دسته از شیر های صنعتی را برای هر سیالی می توان تقریبا استفاده کردو از مصارف خانگی تا خطوط لوله نفتی بین کشور ها کاربرد دارند. از این مدل شیر ها در سیالات گازی و مایع می توان استفاده کرد. شیر فشارشکن بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کنند و چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند. استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از شبکه ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشکن را دربر دارد و نیز با کاهش فشارهای ناخواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می کند.

تولید کننده های ایرانی زیادی به تولید این دسته شیر ها مشغولند که از مشهور ترین های آنها می توان به سام، میراب، فاراب، فارابل و همین طور مارک های خارجی اشاره کرد. در اغلب موارد تولیدات داخلی می توانند برای شکستن فشار استفاده شوند.

موارد کاربرد شیر فشار شکن

 • تنظیم دقیق فشار
 • در زمان نبودن مصرف در شبکه (فشار استاتیک)شیر کاملا بسته می شوددرنتیجه از شکستن خطوط درشب به علت فشاراستاتیک جلوگیری می شود
 • به راحتی ودقت بالا فشار تنظیم می گردد
 • به دلیل نبود اصطکاک در سیستم دیافراگمی استهلاک کمتری نسبت به سیستم های پیستونی(پکینگی)درآبهای سخت به دلیل رسوب گذاری دارد

شیر فشار شکن پایلوت دار

شیرهای فشارشکن (پیلوت دار) از انواع شیرهای خود کنترلی هستند که برای کاهش فشار سیال در خطوط استفاده میگردد. نام انگلیسی این شیرها Pressure Relief  Valve است. پایلوت یا پیلوت (Pilot) به کار رفته در مدار فرمان این شیرها موجب دقت عملکرد و تنظیم این شیرها شده و اطمینان خاطر مصرف کنندگان ارمغان می آورد.

شرکت های تولیدی مختلفی به تولید این نوع شیر پرداخته اند که لیست برخی از آنها در زیر آمده است:

 • شرکت میراب (طرح کلایتون)
 • شرکت مکانیک آب
 • شرکت هفتم تیر
 • شرکت پرتوکاریز پارس (طرح کلایتون)
 • شرکت کاریز صنعت دوستان
 • نهراب اتصال
 • و مارک های خارجی