شیر یک طرفه

نانواستیل ۳۳۳۲۷۶۰۹

شیر یک طرفه یا چک ولو

شیر هایی که برای کنترل عبور جریان از یک جهت استفاده می شوند را چک ولو می نامند. شیر اتوماتیک نیز نام دیگری است که به این دسته شیر ها اطلاق می شود. این دسته از شیر ها مانند سایر هم خانواده هایشان از آلیاژ های فولادی و استیل تولید می شوند و انواع مختلفی دارند که مدل پدالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. دسته ای دیگر نیز هستند که به چک ولو سوپاپی مشهورند که یک سوپاپ بندآور سیال را کنترل می کند در صورتی که سیال از یک جهت به آن فشار وارد کند سوپاپ باز شده و جریان برقرار می شود

قیمت های مناسب شیر یکطرفه

با توجه به اینکه در ایران تولید کننده هایی مانند میراب و فاراب و سام هستند که شیر های یک طرفه و چک ولو تولید می کنند می توان این محصولات را با قیمت مناسب از تولید کننده های داخلی تهیه کرد اما مدل های چینی و اروپایی از این محصول نیز در ایران وجود دارد.

مارک های تولیدات داخلی

 • شیر یکطرفه هفتم تیر
 • شیر یکطرف سام
 • شیر یکطرفه فاراب
 • شیر یکطرفه رادشیر
 • شیر یکطرفه وگ

دسته بندی های چک ولو

 • Ball Check
 • Swing Check
 • Angle Check
 • Lift Check
 • In-line Lift Check
 • Stop Check
 • Vertical Lift check
 • Tilting Disk Check
 • Compressor check Valves